Your address will show here +12 34 56 78

Vi udvikler fremtidens sundheds-IT 
og arbejder for et sammenhængende sundhedsvæsen
Om PLSP
PLSP er en forkortelse for Primærsektorens Leverandør Service Platform. PLSP er en virksomhed ejet af leverandører i primærsektoren. Via vores ejere har vi kontakt til langt de fleste af Danmarks mere end 3.400 praktiserende læger med ydernummer (2017, kilde PLO).

Hurtig kommunikation til vores slutbrugere er afgørende. Det Nære Sundhedsvæsen – herunder den primære sektor – spiller en afgørende rolle for, at vores sundhedsvæsen kan fungere optimalt og sikkert. Det er en rolle, som kun bliver større og mere omfangsrig i fremtiden.

PLSP arbejder for en bedre, lettere og mindre tidskrævende kommunikation mellem de praktiserende læger, borgerne og de forskellige offentlige instanserLigesom det, i en tid med krav om hurtig levering af nye kliniske og tekniske løsninger, er målet for PLSP, at samle arbejdet for de gode, fælles løsninger. 

Med PLSP som formidler, samarbejder primærsektorens leverandører om IT-udvikling til fordel for borgerne, de praktiserende læger, klinikkerne og samfundet som helhed.

PLSP fungerer som én indgang, således at alle kan agere hurtigere og med mindre tidsspilde på at organisere, opdatere, kontakte og kommunikere.
Nyheder & politik