Your address will show here +12 34 56 78

Samarbejde og sammenhæng på tværs
PLSP udvikler og driver en platform til dataudveksling og deltager aktivt i udformningen af fremtidens sundheds-IT. PLSP skal sikre en ensartet deling og præsentation af primærsektorens lægefaglige og borgerrettede data – samtidig med at data beskyttes og kun deles, når der er et reelt behov.

Vi samarbejder med det offentlige og andre aktører i sundhedsvæsenet om løsninger, der understøtter og bidrager til at skabe sammenhæng på tværs af systemhusene, tværsektorielt og nationalt.

PLSP kan i fællesskab med vores samarbejdspartnere bistå med, at primærsektoren hurtigere kan udvikle og vedligeholde funktionalitet, der giver borgeren den mest brugervenlige og dynamiske tilgang til egne data og egen behandling.

Vi skal sikre dialogen mellem borger og den praktiserende læge, mellem den praktiserende læge og Det Nære Sundhedsvæsen – herunder kommuner – samt til den sekundære sektor. Det er PLSP’s opdrag at gøre sit til et velfungerende sundhedsvæsen, hvor IT er en understøttende faktor – ikke en tidskrævende barriere.

Den primære sektor skal være ”in the loop” med usynlige systemovergange, samtidig med at vi bevarer den styrke, vores unikke danske model med en privat praktiserende familielæge giver.
Nyheder & politik