Your address will show here +12 34 56 78

Min Læge-app
PLSP udvikler i samarbejde med PLO, Sundheds- og Ældreministeriet, MedCom og Trifork én mobil app-løsning, som kan bruges af alle borgere, uanset hvilken IT-udbyder borgerens lægeklinik har: Appen Min Læge.

Mobilløsningen kan bruges af borgere, som ønsker et hurtigt overblik og nem kontakt til deres praktiserende læge ved eksempelvis visning af aftaler, og e-konsultations spørgsmål.

Min Læge vil også give patienter med kroniske lidelser et overblik over diagnoser og behandling.

Min Læge er en app, der med tiden vil udvikle sig til at være borgernes foretrukne overblik og elektroniske kontakt til den praktiserende læge, således at den vigtige, lægefaglige og personlige kontakt understøttes bedst muligt.

Læs mere på www.minlaegeapp.dk og download appen fra App Store eller Google Play.
Nyheder & politik