Your address will show here +12 34 56 78
"MIN LÆGE" APP

Fælles forståelse
PLSP udvikler i samarbejde med PLO, Sundheds- og Ældreministeriet, MedCom og Trifork én mobil app-løsning, som kan bruges af alle patienter/borgere, uanset hvilken IT-udbyder klinikken har.

Mobilløsningen kan bruges af borgere, som ønsker et hurtigt overblik og nem kontakt til den praktiserende læge f.eks. ved visning af aftaler, og e-konsultations spørgsmål.

Min Læge vil også give patienter med kroniske lidelser et overblik over diagnoser samt behandling.

Min Læge er en app, der med tiden vil udvikle sig til at være patienternes/borgernes foretrukne overblik og elektroniske kontakt til den praktiserende læge, således at den vigtige, lægefaglige og personlige kontakt understøttes bedst muligt.

Nyheder & politik