Your address will show here +12 34 56 78
FORLØBSPLANER

Viden er forebyggende
PLSP samarbejder med PLO og MedCom om at skabe det gode overblik for patienterne. Forløbsplanens formål er at give patienter med kroniske lidelser et bedre overblik over deres behandlingsforløb.  

Fokus er forebyggelse for at forhindre følgesygdomme i at opstå samt styrke patientens egenomsorg og mestring af egen sygdom. Forløbsplanen aftales og udfyldes af den praktiserende læge i samarbejde med patienten og tager udgangspunkt i patientens ressourcer og motivation. 

Forløbsplaner er tilgængelige for KOL-patienter, planer for andre kroniske lidelser, f.eks. diabetes er planlagt og under udvikling.

Nyheder & politik