Your address will show here +12 34 56 78
ÉN INDGANG

Dedikeret fokus
PLSP’s fokus er på de praktiserende læger og de borgere, som lægerne har kontakt til.

PLSP er primært oprettet for at gøre det lettere og mindre tidskrævende for den primære sektor at kommunikere – indbyrdes og fælles.
Hver leverandør af praksissystemer kender dagligdag og udfordringer hos de enkelte praktiserende læger. Med PLSP som samlende tænketank, er det muligt at høste systemernes bruger-erfaringer og gøre dem tilgængelige nationalt.

PLSP er dermed én samlende indgang til mere end 3.400 forskellige virksomheder og informationskilder.

Der er et behov for en fælles udvikling til primærsektoren, hvor den sunde og udviklende forretning med frit valg af leverandør bevares, samtidig med at der videndeles nationalt, erfaringer høstes, og systemer udvikles til at understøtte den bedst mulige behandling.

Det giver mindre tidsspilde med teknik og bureaukrati for vores travle kunder, når vi i fællesskab forpligter os til at blive klogere ud fra de fælles erfaringer.

Det letter samtidig den it-tekniske del af samarbejdet med f.eks. den sekundære sektor, regioner, kommuner og stat.

Nyheder & politik