Your address will show here +12 34 56 78

PLSP som én samlende indgang
PLSP’s fokus er på de praktiserende læger og de borgere, lægerne har kontakt til. Vi er primært sat i verden for at gøre det lettere og mindre tidskrævende for den primære sektor at kommunikere – indbyrdes og fælles.

Hver leverandør af praksissystemer kender dagligdag og udfordringer hos de enkelte praktiserende læger. Med PLSP som samlende tænketank er det muligt at høste systemernes brugererfaringer og gøre dem tilgængelige nationaltPLSP er dermed én samlende indgang til mere end 3.400 forskellige virksomheder og informationskilder.

Der er et behov for en fælles udvikling til primærsektoren, hvor den sunde og udviklende forretning med frit valg af leverandør bevares, samtidig med at der videndeles nationalt, erfaringer høstes og systemer udvikles til at understøtte den bedst mulige behandling.

Det giver mindre tidsspilde med teknik og bureaukrati for vores travle kunder, når vi i fællesskab forpligter os til at blive klogere ud fra de fælles erfaringerDet letter samtidig den IT-tekniske del af samarbejdet med eksempelvis den sekundære sektor, regioner, kommuner og stat.
Nyheder & politik